YouTube Facebook RSS Reset

Các dạng bài tập chương điện li

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn Các dạng bài tập chương điện li

 

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

Dạng 1: Viết phương trình điện li và tính nồng độ trong dung dịch

Dạng 2: Chứng minh các chất là axit, bazo theo thuyết Bron-sted

Dạng 3: Tính nồng độ pH trong dịch axit, bazo mạnh

Dạng 4: Tính nồng độ pH trong dịch axit, bazo mẽ

Dạng 5: Viết phương trình hóa học dạng ion rút gọn

Dạng 6: Giải thích môi trường trong dung dịch muối

Dạng 7: Bài tập bảo toàn điện tích

Dạng 8: Bài tập giải bằng ion rút gọn

Dạng 9: Bài tập về hydroxit lưỡng tính

No comments yet.

Leave a Comment