YouTube Facebook RSS Reset

Bảng tổng hợp và bài tập nhận biết các chất hóa học

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn Bảng tổng hợp và bài tập nhận biết các chất hóa học

Nhận biết các chất dựa vào tính chất hóa học của 1 chất, nhận biết bằng màu sắc, thay đổi của chất đó khi tác dụng với một chất thử khác.

 

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

No comments yet.

Leave a Comment