YouTube Facebook RSS Reset

Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi hóa lớp 8 huyện Yên Khánh 2011

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạnĐề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi hóa lớp 8 huyện Yên Khánh 2011

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

 

PHÒNG GD&ĐT

YÊN KHÁNH

ĐỀ CHÍNH THỨC

 

ĐỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG HỌC SINH KHÁ, GIỎI

 NĂM HỌC 2010 – 2011

MÔN: HOÁ HỌC 8

 

(Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề)

 

Bài 1.

a) Cho các chất sau: CaO, Zn, KMnO4, H2O, HCl, CO2, S, Cu và dụng cụ thí nghiệm cần thiết. Hãy viết các phương trình phản ứng để điều chế: H2, Ca(OH)2, O2, H2CO3, H2SO3.

b) Có 4 lọ mất nhãn đựng bốn chất bột là: Na2O, P2O5, CaO, Fe2O3. Hãy trình bày phương pháp hoá học để phân biệt các chất trên. Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có).

Bài 2 Một nguyên tử X có tổng số hạt là 34, trong đó số hạt không mang điện bằng  số hạt mang điện. Hỏi X thuộc nguyên tố hóa học nào?

Bài 3. Đốt cháy hoàn toàn 27,6 gam hỗn hợp kim loại nhôm và sắt cần 11,2 lít khí Oxi ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính khối lượng chất rắn thu được theo 2 cách.

Bài 4. Cho m gam hỗn hợp bột Cu và Mg. Chia hỗn hợp thành hai phần bằng nhau:

- Phần 1 đem nung nóng ngoài không khí đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thấy khối lượng hỗn hợp tăng thêm 8 gam.

- Phần 2 đem hòa tan trong dung dịch HCl dư thấy thoát ra 3,36 lit khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn.

Tìm m và thành phần % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.

Bài 5. Cho 19,5 gam Zn tác dụng với dung dịch loãng có chứa 39,2 gam axit sunfuric.

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra.

b) Tính thể tích khí H2 thu được ở điều kiện tiêu chuẩn.

c) Dẫn toàn bộ lượng khí thu được ở trên qua hỗn hợp A gồm CuO và Fe3O4 nung nóng thì thấy khối lượng hỗn hợp A giảm m gam. Xác định giá trị của m.

 

 

(Thí sinh được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học)

 

………….Hết………….

No comments yet.

Leave a Comment