YouTube Facebook RSS Reset

Đề thi học kỳ 2 môn hóa lớp 8 trường THCS Minh An 2012-2013

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn Đề thi học kỳ 2 môn hóa lớp 8 trường THCS Minh An 2012-2013

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

TRƯỜNG THCS MINH AN

ĐỀ THI HỌC KÌ II  NĂM HỌC: 2012-2013

MÔN: HÓA HỌC – KHỐI 8

Thời gian: 45 phút (không kể giao đề)

 

 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM :( 3đ)

 Hãy chọn và khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Phản ứng nào sau đây thuộc loại phản ứng thế ?

A. O2 +  H2          H2O                                         B. Fe  + FeCl3          FeCl2

C. AgNO3          Ag   +    NO2   +   O2               D. Mg  +  Fe2(SO4)3         MgSO4   +  Fe

Câu 2: Dãy các oxit bazơ nào tác dụng được với nước ở điều kiện thường ?

A. Al2O3 , FeO , CuO , HgO                               B. BaO , CaO , MgO , Fe2O3

C. K2O , Na2O , P2O5 , SO3                           D. CaO , BaO , Na2O , K2O

Câu 3: Đốt cháy 9 gam Cacbon . Thể tích Cacbon đioxit CO2 thu  được (đktc) là:

A. 22,4 lít                            B. 44,8 lít                C. 16,8 lít                      D. 11,2 lít

Câu 4: Khí Hidro được bơm vào khinh khí cầu, bóng thám không vì Hidro là khí :

A. Không màu.                                                   B. Nhẹ nhất trong các loại khí.

C. Có tác dụng với Oxi trong không khí.        D. Ít tan trong nước.

Câu 5: Nhóm các chất chỉ gồm muối trung hòa là :

A.  NaCl, K2SO4, CaCO3, Fe(NO3)3.

B.  KNO3, HCl, MgSO4, NaOH.

C.  K2SO4, HNO3, FeCl3, MgSO3.

D.  MgCl2, H2SO4, Na2CO3, ZnCl2.

Câu 6: Dung dịch làm quì tím chuyển sang màu xanh :

A. K2SO4                               B. H2SO4                   C. KOH                        D. HCl

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7đ)

Câu 1 (3đ) Hãy chọn chất thích hợp điền vào dấu hỏi (?) và lập PTHH cho các sơ đồ phản ứng sau

A.   ?  +  O2     t0     P2O5                            B. Al + H2SO4              ? +  H2

C. Cu  +  ?       t0   CuO                              D. KMnO4        t0     K2MnO4  +   ?  +   ?

Câu 2 (1đ) Gọi tên các chất có công thức hoá học sau: P2O5, Fe2O3, Na2CO3, H2SO3.

Câu 3  (3đ) Cho 33,6 gam Sắt vào bình chứa dung dịch axit clohiđric.

a. Viết phương trình hóa học của phản ứng.

b. Tính khối lượng các sản phẩm tạo thành ?

c. Nếu dùng toàn bộ lượng chất khí vừa sinh ra ở phản ứng trên để khử sắt (III) oxit thì sau phản ứng thu được bao nhiêu gam sắt ?

(Cho Fe = 56 ; H = 1 ; Cl = 35,5 ; O = 16)

 

One Response to “Đề thi học kỳ 2 môn hóa lớp 8 trường THCS Minh An 2012-2013”

  1. Nguyễn Anh Dũng Học sinh trường THCS Hùng Vương IAKHA
    29/05/2013 at 7:15 am #

    đề thi dễ quá đangx lẽ phải cho đè khó mới đúng

Leave a Comment