YouTube Facebook RSS Reset

ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II MÔN HÓA LỚP 9 NĂM HỌC 2010 – 2011

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II MÔN HÓA LỚP 9 NĂM HỌC  2010 – 2011

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Đề chính thức

           ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC  2010 – 2011

Môn: Hóa học               Lớp: 9

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề thi có 1 trang                    

                        

 Câu 1 (2,0 điểm). Hãy cho biết công thức phân tử, công thức cấu tạo của các chất sau:

a)  Benzen                                  b) Axit axetic

Câu 2 (2.5 điểm). Hoàn thành các  phương trình hóa học sau:

EtilenRượu EtylicAxit Axetic Etylaxetat Natriaxetat

(5)

Kẽm axetat

Câu 3 (2.5 điểm). Trình bày phương pháp hoá học nhận biết bốn chất lỏng không màu đựng trong ba lọ riêng biệt là: CH3COOH, C2H5OH, C6H6, nước cất. Viết PTHH xảy ra (nếu có).

Câu 4 (3,0 điểm). Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam rượu etylic.

a) Tính thể tích không khí cần dùng (ở đktc) cho phản ứng trên, biết khí oxi chiếm 20% thể tích không khí.

b) Tính thể tích rượu 8o thu được khi pha lượng rượu trên với nước, biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 (g/ml).

c) Tính khối lượng axit axetic thu được khi lên men lượng rượu trên, biết hiệu suất của phản ứng lên men giấm đạt 60 %.

—-  Hết  —-

No comments yet.

Leave a Comment