YouTube Facebook RSS Reset

2 đề thi học sinh giỏi hóa lớp 10 thành phố Đà Nẵng

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn 2 đề thi học sinh giỏi hóa lớp 10 thành phố Đà Nẵng

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ

 

MÔN: HÓA HỌC LỚP 10

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

 

 

 

Câu I               (4 điểm)

  1. Hãy giải thích tại sao phân tử Cl2O có góc liên kết (111o) nhỏ hơn và độ dài liên kết Cl-O (1,71Å) lớn hơn so với phân tử ClO2 (118o và 1,49Å)?
  2. So sánh và giải thích độ mạnh:

(a)     tính axit, tính oxi hóa của các chất HClO, HClO2, HClO3 và HClO4.

(b)    tính axit, tính khử của các chất HF, HCl,HBr,HI

  1. Giải thích sự biến đổi khối lượng riêng của nước theo nhiệt độ:
Nhiệt độ (oC)………

0

4

10

15

20

D (g/ml)…………….

0,999866

1,000000

0,999727

0,999127

0,998230

No comments yet.

Leave a Comment