YouTube Facebook RSS Reset

Đề thi học kỳ 2 môn hóa 10 năm 2011-2012 tỉnh Bình Dương

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn Đề thi học kỳ 2 môn hóa 10 năm 2011-2012 tỉnh Bình Dương

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012  

           BÌNH DƯƠNG                                   MÔN: HOÁ HỌC LỚP 10 THPT  

                                                                        Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề)

MÃ ĐẾ: 2012

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3 điểmThời gian làm bài: 20 phút, 12 câu trắc nghiệm

 

1/ Dãy chất nào sau đây chỉ có axit sufuric đặc phản ứng còn axit sunfuric loãng không phản ứng?

a  Fe, Al, NH3, MgO                                                    b   BaCl2, Zn, Na2CO3, Al(OH)3

c  Cu(OH)2, MgO, Al2O3, Fe3O4                                   d  Cu, HI, C12H22O11, Ag

2/  Có thể sát trùng bằng dung dịch muối ăn (NaCl) .Ví dụ như: súc miệng bằng nước muối, hay rau sống được ngâm trong dung dịch NaCl khoảng 15’.Khả năng diệt khuẩn của dung dịch NaCl là do:

a     dung dịch NaCl có tính độc                                    b  dung dịch NaCl có vị mặn

c     dung dịch NaCl có ion Cl- có tính khử                    d Vi khuẩn bị mất nước do thẩm thấu

3/ Những câu nào sau đây đúng? (1) Tính oxy hóa của S < O2 < O3.  (2) Tính khử của H2S > S > O2. (3) Tính oxy hóa của H2SO4 > H2SO3. (4) Tính khử của HI > HCl > HBr > HF.

a  (1), (3)                           b  (1), (2), (3)                     c   (2), (4)                           d  (1), (2), (3), (4)

4/ Cho cân bằng hóa học: 2NO2  ⇄  N2O4   = – 58,04 KJ. Nhúng bình đựng hỗn hợp NO2(màu nâu đỏ) và N2O4  (không màu) vào bình nước đá lạnh thì:

a  hỗn hợp không màu chuyển dần thành nâu đỏ            b  hỗn hợp vẫn giữ nguyên màu như ban đầu

c  màu nâu nhạt dần                                                         d  màu nâu đậm dần

5/ Cho dung dịch AgNO3  lần lượt vào các dung dịch riêng biệt: (1) NaF, (2) NaCl, (3) NaBr, (4) NaNO3,

(5) NaI.  Những dung dịch nào không có phản ứng?

a  (1), (4)                           b  (2), (3)                           c   (2), (4)                           d  (1), (3), (5)

6/ Những đồ vật bằng bạc(Ag) thường bị đen dần trong không khí là do:

a  bị thay đổi kiểu mạng tinh thể                                     b  bị oxy hóa bởi oxy không khí

c  bị phủ lớp màu đen của muối sun fua                          d  bị bụi bám vào

7/ Cho sơ đồ: X + H2SO4 đặc, nóng  Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. X là:

a  Fe3O4                             b  FeSO4                            c   Fe                                  d  cả a, b, c đều đúng

8/ Trong các dãy chất sau, dãy nào gồm các chất đều phản ứng với dung dịch HCl?

a     Fe, Fe3O4, Cu(OH)2 , CaCO3                                          b      Al2O3 , MnO2 , Cu , Na2CO3

c     dd AgNO3, MgCO3, Al,  CaSO4                             d      Na2CO3 , Na2SO4 , Fe, Mg(OH)2

9/ Nói về tốc độ phản ứng:(1) Khi tăng nồng độ chất phản ứng thì tốc độ phản ứng tăng. (2) Giảm thể tích của hệ chất khí phản ứng thì áp suất giảm nên tốc độ phản ứng giảm. (3) Khi tăng nhiệt độ của phản ứng thì tốc độ phản ứng tăng lên. (4) Khi tăng diện tích bề mặt chất rắn phản ứng thì tốc độ phản ứng tăng lên.Những ý đúng nhất là:

a  (1), (3)                           b  (1), (2), (3), (4)              c   (1), (3), (4)                     d  (2), (4)

10/ Trong các phản ứng của dung dịch HCl lần lượt với: KClO3, NaOH, Fe. Thì HCl đóng vai trò tương ứng:

a  Vừa là chất khử vừa là chất oxy hoá                           b  Là axit, là chất oxy hoá

c  Là chất khử, là axit, là chất oxy hoá                            d  Là axít, là chất khử

11/ Đổ dung dịch chứa 15 gam dung dịch HCl 30% vào dung dịch chứa 30 gam dung dịch NaOH 15%. Nhúng quỳ tím vào dung dịch thu được thì quỳ tím chuyển sang màu:

a  xanh                       b đỏ                        c  màu đỏ rồi không màu                  d   không đổi màu

12/ Để nhận biết cả 3 dung dịch: H2SO4, HCl, Ba(NO3)2. Có thể dùng thêm một thuốc thử:

a  kim loại Fe                     b  quỳ tím                          c   dung dịch BaCl2            d  cả a, b, c đúng

No comments yet.

Leave a Comment