YouTube Facebook RSS Reset

Đề thi thử đại học môn hóa lần 1 trường ĐHKH Huê – Khối THPT chuyên THPT 2013

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn Đề thi thử đại học môn hóa lần 1 trường ĐHKH Huê – Khối THPT chuyên THPT 2013.

Cám ơn bạn Thien Long có địa chỉ email: thienlong0211@gmail.com đã chia sẻ đề thi.

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

One Response to “Đề thi thử đại học môn hóa lần 1 trường ĐHKH Huê – Khối THPT chuyên THPT 2013”

  1. rong
    21/04/2013 at 2:26 pm #

    mấy cô mấy chú HS thấy đề anh ra thế nào? hình như dễ hơn năm ngoái nhiều phải không?

Leave a Comment