YouTube Facebook RSS Reset

Đề thi và đáp án kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn hóa 2008 – 2009 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – Tài liệu tham khảo Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn hóa học lớp 9

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU                         Năm học 2007 – 2008

Ngày thi 05 tháng 03 năm 2008

ĐỀ CHÍNH THỨC                                             Môn thi: HOÁ HỌC

Thời gian làm bài: 150 phút

-Download đề thi và đáp án

Download

-Download đề thi và đáp án

No comments yet.

Leave a Comment