YouTube Facebook RSS Reset

Đề thi học sinh giỏi hóa lớp 8 huyện Tam Dương năm 2010 – 2011

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn Đề thi học sinh giỏi hóa lớp 8 huyện Tam Dương năm 2010 – 2011

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

UBND HUYỆN TAM DƯƠNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

PHÒNG GD&ĐT

KÌ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI

Năm học 2010-2011

Môn: Hóa học 8

Thời gian làm bài: 120 phút

Câu 1: (2,75 điểm)

1) Viết phương trình hóa học biểu diễn sơ đồ biến hóa sau:

KClO3  (A)  (B)  (C)  (D)  CaCO3

(Trong đó (A), (B), (C), (D) là các chất riêng biệt).

2) Cho các chất rắn sau ở dạng bột: BaO, MgO, P2O5, Na2O, CuO, Fe2O3. Nêu cách làm để nhận ra mỗi chất. Viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có).

Câu 2: (1,25 điểm)

Cho hỗn hợp khí X gồm CO2 và N2 (ở đktc) có tỉ khối đối với khí oxi là 1,225.

1) Tính thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp X.

2) Tính khối lượng của 1 lít hỗn hợp khí X ở đktc.

Câu 3: (2 điểm)

Để đốt cháy hết 1,6 (g) hợp chất Y cần dùng 1,2.1023 phân tử oxi, thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ số mol là 1: 2.

1) Tính khối lượng khí CO2 và hơi nước tạo thành?

2) Tìm công thức phân tử của Y, biết tỉ khối của Y đối với H2 bằng 8.

Câu 4: (2,25 điểm)

Hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al có khối lượng bằng 20 (g).

Cho hỗn hợp này tác dụng với dung dịch HCl dư, lọc phần kết tủa rửa sạch đem nung trong không khí đến khi phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm có khối lượng 16(g). Cho thêm dung dịch NaOH vào phần nước lọc đến dư. Lọc kết tủa rửa sạch nung ở nhiệt độ cao thu được sản phẩm có khối lượng 8(g).

Tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp?

Câu 5: (1,75 điểm)

Cho 0,2 (mol) CuO tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 20% đun nóng, sau đó làm nguội dung dịch đến 10oC. Tính khối lượng tinh thể CuSO4.5H2O đã tách ra khỏi dung dịch, biết rằng độ tan của CuSO4 ở 10oC là 17,4 (g).

(Cho NTK : H = 1; O = 16; C = 12; Mg = 24; S = 32; N = 14; Cu = 64; Al = 27)

……….HẾT………..

                                Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh………………………………………………………………..SBD:…………………

No comments yet.

Leave a Comment