YouTube Facebook RSS Reset
thư viện đề thi hóa học

Đề cương ôn tập học kỳ 2 hóa học lớp 8

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn Đề cương ôn tập học kỳ 2 hóa học lớp 8 Download đề thi và đáp án Download đề thi và đáp án —————————————————————— ÔN TẬP HỌC KÌ II – HÓA HỌC 8 CHUYÊN ĐỀ 1:TÍNH CHẤT HÓA HỌC CÁC CHẤT: KHÍ O2, KHÍ H2, NƯỚC. VIẾT PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC Câu 1. Nêu tính chất hóa học của oxi. Ở mỗi tính chất hóa học cho phương trình phản ứng minh họa.(xem bài tính chất của oxi) Câu 2. Nêu tính chất hóa học của hiđro. Mỗi tính chất viết PTHH minh họa.(xem bài tính chất- ứng dụng của H2) Câu 3. Viết các phương trình hóa học sau: a) ...